Cách viết bài viết chuẩn SEO

Một công cụ hỗ trợ đắc lực trong Marketing là SEO. Để viết được một bài viết chuẩn SEO, bạn cần nắm vững những nguyên tắc sau đây.

huong dan viet bai chuan SEO

1. Tiêu chuẩn bài viết chuẩn SEO


• Tiêu đề
• Meta description
• Heading trong bài viết
• Hình ảnh
• Phân bổ từ khóa đều trong nội dung
• Mật độ từ khóa: từ 1.5->5%
• Dùng từ in nghiêng in đậm cho những nội dung chính, nếu có chứa từ khóa thì càng tốt.

2. Yêu cầu về title, heading 2 và meta description trong bài viết chuẩn SEO


• Yêu cầu về title trong bài viết chuẩn SEO:
 Có độ dài trong khoảng 70 ký tự (không vượt quá 580px).
 Chứa từ khóa chính, từ khóa càng nằm về phía trái càng tốt.

• Yêu cầu về heading 2 trong bài viết chuẩn SEO
Heading 2: là 1 dạng mô tả ý chính của bài viết, như cách phân bổ khi làm đồ án hay bài văn có I,II,III, đến 1,2,3, rồi sau đó là a,b,c,… Thì trên web sẽ có H1, H2 (Heading 2), H3,…
 Có tối thiểu ít nhất 1 Heading 2
 Có 1 Heading 2 chứa từ khóa chính
 Các Heading còn lại có thể chứa từ khóa mở rộng

• Yêu cầu về meta description trong bài viết chuẩn SEO
 Có độ dài từ 120 – 180 ký tự (không vượt quá 930px).
 Có chứa từ khóa, từ khóa càng nằm về phía trái càng tốt.

3. Hình ảnh trong bài viết chuẩn SEO

• Sử dụng hình ảnh thực tế, nếu không có ảnh thực tế thì sẽ tìm hình ảnh trên Google, nhưng phải là những hình ảnh được phép sử dụng.
• Hình ảnh không chứa thông tin liên lạc, logo của thương hiệu khác.
• Chú thích hình ảnh nên để in nghiêng.
• Nên sử dụng đuôi hình ảnh là. jpg hoặc .png.
• Kích thước hình ảnh nên chọn chọn 1 khung mặc định: Ví dụ: mặc định là 600 pixel.
• Tối thiểu 1 bài viết ít nhất 2 hình ảnh.
• Nên có hình ảnh chèn vào sau mỗi đoạn Text
• Không để hình kém chất lượng.

4. Nội dung của bài viết chuẩn SEO

• Nội dung: Không được copy dù là 1 câu hay 1 đoạn text nào từ các nguồn tham khảo trên mạng hoặc từ nội dung của website nào khác. chuyển nội dung mình tìm hiểu được bằng cách hành văn của mình để bài viết chuẩn SEO của bạn không trùng
• Nội dung phải chứa nhiều thông tin hữu ích cho người đọc, không nên viết lan man, vô nghĩa, không có ý nghĩa gì
• Thống nhất tên thương hiệu trong một bài viết. Ví dụ, ở đoạn đầu là Minh Dương Cop thì chỉ nên sử dụng từ đó trong bài viết, không dùng Minh Duong Cop hay MinhDuongCop.
• Phân bổ từ khóa:
 Từ khóa chính phải xuất hiện ở các vị trí sau: tiêu đề, meta description, Heading 2, trong 2 dòng đầu tiên và có thể nên xuất hiên ở các đoạn text.
 Từ khóa trong nội dung phải phân bố đồng đều, không xuất hiện liền kề, không nên xuất hiện thẳng hàng trong các đoạn text, nên phân bố theo hình ziczac
 Sử dụng thêm 1 số từ khóa phụ để hỗ trợ cho từ khóa chính.

5. Mật độ từ khóa trong bài chuẩn SEO


• Công thức tính mật độ từ khóa:
MĐTK = (ĐDTK * SLLTK)/ TSC *100
Trong đó:
MĐTK: Mật độ từ khóa
ĐDTK: Độ dài từ khóa: được tính là tổng số chữ của từ khóa.
SLLTK: Số lần lặp của từ khóa: Dùng Ctrl + F để tìm kiếm từ khóa (trừ đi những lần lặp ở title, và meta description)
TSC: Tổng số chữ của bài viết.
• Ví dụ:
Từ khóa: “bài viết chuẩn SEO”: Độ dài là 4
Tổng số chữ: 1000 chữ.
Số lần lặp lại của từ khóa là 7 lần, trong đó có 1 lần xuất hiện ở tiêu đề, và 1 lần xuất hiện ở meta description. SLLTK =5
MĐTK = (4 * 5)/698*100% = 2,9% => Đáp ứng yêu cầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *